nezisková organizace, pomoc ke svépomoci, TanzaniePodpora podnikání

Jedním z cílů činnosti Maendelea je podporovat podnikatelské aktivity obyvatelstva a jejich soběstačnost. Projekt Podpora podnikání umožňuje prověřeným skupinám farmářů čerpat mikropůjčky, jejichž jediným omezením je, že musí být použity účelově na investici, která jim přinese dlouhodobé výdělky. Tyto mikropůjčky je tedy možné - narozdíl od mikropůjček poskytovaných v rámci projektu Podpora farmaření - použít i na nezemědělskou činnost.

Zřídit si pojištění pro případ neúrody je pro drobné farmáře z mnoha důvodů nemožné. Jejich záchrannou strategií pro tyto situace je proto diverzifikace příjmů mimo zemědělský sektor.

Výběr farmářů podpořených mikropůjčkou probíhá formou otevřené soutěže, o jejichž výsledcích rozhoduje komise složená především z členů vedení organizace Wakulima Maendeleo Group. V roce 2016 byly podpořeni farmáři ze svépomocné skupiny Nyinesu se svým záměrem zřídit drobné pohostinství, respektive prodejnu opečené kasavy. Provoz zahájili na začátku roku 2017. Prostor si členové Nyinesu pronajali, vybavení nakoupili. Otevřeno je takřka každodenně. Další podpořenou skupinou je Mashujaa, která měla v plánu obchodovat se střešním materiálem. Stejně jako Nyinesu, i Mashujaa už svou mikropůjčku splatila.

Ilustrační foto